Historia naszej parafii

Zamysł budowy kościoła powstał podczas wizytacji kanonicznej w parafii Wszystkich Świętych; prace przygotowawcze rozpoczął ks. dziekan Krystian Janko.

Budowa i poświęcenie tymczasowej kaplicy miłosierdzia Bożego przez Księdza Arcybiskupa Damiana Zimonia

Powołanie nowej parafii i jej administratora ks. Alfreda Tatarzyna, który został budowniczym nowego kościoła. Autorką projektu kościoła i zabudowań przykościelnych jest arch. Ewa Toborowicz, autorem konstrukcji mgr inż. Czesław Ryguła, inspektorem nadzoru mgr inż. Wiesław Horak, kierownikiem budowy Emil Lazar, którego pośmierci zastąpił Józef Urzoń, geodetą Eryk Pudełko. Projekt w swoim założeniu nawiązuje do starego budownictwa sakralnego na ziemi pszczyńskiej - główna bryła kościoła jest poszerzona o podcienia (soboty), pokryta jednym wspólnym dachem. Natomiast probostwo z zapleczem formacyjno - wspólnotowym nawiązuje do dawnej zabudowy wsi pszczyńskiej, co jest bardzo widoczne w skansenie. Prace przy budowie rozpoczęto od skomplikowanych robót ziemnych na tzw. starorzeczu Pszczynki. (wykonano odwierty geologiczne, rurowanie cieku wodnego)

Kosztowne prace ziemne związane z wymianą gruntu pod budowę kościoła

Nałożenie warstwy piasku, następnie geowłókniny i budowa fundamentów pod kościół i wieżę, uroczyste sprowadzenie relikwii Błogosławionej Siostry Faustyny

Rozpoczęcie budowy kościoła i domu parafialnego. Od maja rozpoczęto prace naziemne.

Poświęcenie czterech dzwonów w czasie wizytacji kanonicznej przez Ks. Biskupa Stefana Cichego. Ukończenie budowy dzwonnicy oraz, zamontowanie na niej dzwonów ("Jezu ufam Tobie", "Matka Miłosierdzia", "Siostra Faustyna", "Ojciec Pio"). Dzwony zostały ufundowane przez wiernch związanych z parafią. Ufundowano również koronę dzwonnicy i jej malowanie. Dzwony odlano w firmie Zbigniewa Felczyńskiego w Taciszowie, a ich montażu wraz z napędem wykonała firma Antoniego Rducha z Połomii.

W czasie zimy 2002/03 zmontowano na ziemi metalową konstrukcję dachową, którą 18.08 wniesiono na przygotowane mury kościoła Prace dekarskie - pokrywanie połaci dachowych kośioła dachówką bitumiczną.

Wykonano betonową wylewkę wewnątrz kościoła oraz prace porządkowe. Rozpoczęto budowę domu parafialnego - probostwa

Ukończenie prac murarskich i dachowych probostwa; zamontowanie zegarów na wieży kościelnej wraz z oświetleniem tarcz zegarowych.

Przyjęcie przez Archidiecezjalną Komisję Sztuki Sakralnej projektu wystroju kościoła, montaż instalacji elektrycznej i nagłaśniającej; prace tynkarskie w kościele i na probostwie

Montaż okien; wykonanie wylewek i posadzek w domu parafialnym; ocieplenie dachu; poświęcenie domu parafialnego przez ks. Arcybiskupa

Montaż rusztu sufitowego i ściennego; prace malarskie na probostwie; wykonanie podbitek zewnętrznych kościoła; kładzenie ogrzewania podłogowego w kościele i wykonanie wylewek

Montaż witraży; prace brukarsko-kanalizacyjne w obejściu kościoła i przed probostwem

Montaż rusztu sufitowego na zwieszenie systemu wentylacji i izolacji; zabudowa sufitu płytami gipsowymi z włóknem szklanym; montaż drzwi

Pokrycie powłoki sufitowej impregnatem niepalnym; malowanie kościoła; wykonanie posadzki w kościele; montaż tabernakulum; poświęcenie kościoła przez Ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia - 09.11.2011

Montaż wyświetlacza pieśni; wykonanie ocieplenia sobót kościoła; zakup nowych organów i prospektu organowego

Montaż świetlika wraz z reflektorami; montaż prospektu organowego; montaż żyrandoli; montaż Krzyża Misyjnego

Montaż oświetlenia awaryjnego i bocznego kościoła; montaż drugich drzwi przy wejściu głównym; odbiór chrzcielnicy; intronizacja relikwii bł. Ks. Michała Sopoćki; ubogacenie prezbiterium kościoła o nowe miejsce przewodniczenia

Kurs "Nowe Życie" prowadzony przz szkołę ewangelizacji Cyryl Metody z Bielska, wymiana posadzek w oratorium i części probostwa, odnowienie kaplic i korekta ich oświetlenia, zamontowanie świeczników do zacheuszek; zawieszenie w kaplicy kopii „Całunu Turyńskiego”; korekta oświetlenia na chórze i pod chórem; wykonanie asfaltowej drogi dojazdowej do kościoła;intronizacja relikwii i obrazu Piotra Jerzego Frasattiego, intronizacja relikwii Jana Pawła II i poświęcenie obrazu, renowacja ławek otrzymanych z parafii Góra, malowanie probostwa, montaż kredencji w kościele, poświęcenie figury św. Teresy od Dzieciątka Jezus, wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez Ks. Biskupa Marka Szkudły i poświęcenie chrzcielnicy.

Kurs "Estera" prowadzony przez Szkołę Ewangelizacji Cyryl Metody, poświęcenie "Bramy Miłosierdzia" z okazji Roku Miłosierdzia, zakup nowych mebli do zakrystii i sprzętu komputerowego do kancelarii, demontaż dotychczasowj kaplicy, goszczenie pielgrzymów z Francji i Brazylii na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia, oddanie do użytku zewnętrznej toalety w podcieniach kościoła.

Ocieplenie kościoła i części probostwa, opierzeń słupów podporowych oraz montaż oświetlenia zewnętrznego, zakup nowych figur do stajenki

Obsadzenie "zielonym szpalerem" drogi dojazdowej do kościoła, ocieplenie pomieszczeń za prezbiterium kościoła oraz drugiej części probostwa, aranżacja terenu wokół probostwa i kościoła, wykonanie podjazdu rowerowo-samochodowego do kościoła, montaż pierwszych 10 nowych ławek

Galeria

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.